Regnskabsindberetning

Problemer med anvendelse af revisors digitale signatur i Internet Explorer.

Der kan i øjeblikket opleves problemer i forbindelse med revisors godkendelse med digital signatur, hvis browseren Internet Explorer anvendes. Prøv istedet at anvende f.eks. Chrome eller Firefox som browser.

Indlæsning af regnskabsfiler for afdelinger.

Ved indlæsning af regnskabsfiler anvendes det 3 cifrede LBF-afdelingsnummer i filens header. LBF-afdelingsnummeret fremgår til venstre i oversigtssiden for den enkelte boligorganisation.

Velkommen til Landsbyggefondens regnskabsindberetningsplatform


De almene boligorganisationer skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden. Landbyggefonden foretager et valideringstjek af regnskaberne i forbindelse med indberetningen. Se mere i Retningslinjerne for indberetningen.

Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Log-in sker med NemID. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.

Læs mere om regnskabsindberetningssystemet og dets funktionaliteter under punktet Brugervejledninger.Version 3.5.1