Regnskabsindberetning

PRØV LANDSBYGGEFONDENS KURSUS I REGNSKABSINDBERETNING

Landsbyggefonden har i samarbejde med Area9 Lyceum udviklet et nyt digitalt adaptivt E-læringskursus om regnskabsindberetning. Det er tilgængeligt via Landsbyggefondens hjemmeside E-læringskursus regnskabsindberetning

Indberetning af regnskaber til Landsbyggefonden ved aflysning af afdelingsmøder og repræsentantskaber på grund af coronavirus.

Regnskaber indberettes til Landsbyggefonden med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på afdelingsmøder og repræsentantskaber, og dermed kan alle ordinære frister overholdes. I tilfælde, hvor det senere viser sig, at regnskaberne ikke kan godkendes af hhv. afdelingsmøder og repræsentantskaber må evt. justeringer optages i regnskaberne for det efterfølgende år. Forventningen er dog, at dette ganske sjældent vil forekomme. (Korrektioner kan gennemføres i efterfølgende regnskabsår).

Velkommen til Landsbyggefondens regnskabsindberetningsplatform


De almene boligorganisationer skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden. Landbyggefonden foretager et valideringstjek af regnskaberne i forbindelse med indberetningen. Se mere i Retningslinjerne for indberetningen.

Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Log-in sker med NemID. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.

Læs mere om regnskabsindberetningssystemet og dets funktionaliteter under punktet Brugervejledninger.3.25.1.0