Regnskabsindberetning

PRØV LANDSBYGGEFONDENS KURSUS I REGNSKABSINDBERETNING

Landsbyggefonden har i samarbejde med Area9 Lyceum udviklet et nyt digitalt adaptivt E-læringskursus om regnskabsindberetning. Det er tilgængeligt via Landsbyggefondens hjemmeside E-læringskursus regnskabsindberetning

Velkommen til Landsbyggefondens regnskabsindberetningsplatform


De almene boligorganisationer skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden. Landbyggefonden foretager et valideringstjek af regnskaberne i forbindelse med indberetningen. Se mere i Retningslinjerne for indberetningen.

Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Log-in sker med NemID. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.

Læs mere om regnskabsindberetningssystemet og dets funktionaliteter under punktet Brugervejledninger.4.0.4.0